App: Din Aker Brygge

Da app’en bygger på smartteknologi valgte jeg å legge konseptet smart cities, eller smartbyer, som en grunnmur bak kampanjen. En smartby er en fulldigitalisert by med minimal ressursbruk og bedre innbyggertjenester. Det som gjør app’en til en del av dette er at den kommuniserer med aktører lokalisert på Aker Brygge ved hjelp av concierge og fast-track -og dermed lager koblinger. På den andre siden er det få som liker å bli fortalt at smartteknologi tar igjen mennesket, spesielt i en tid hvor teknologi både kan oppleves som en psykologisk trussel og en fysisk trussel da det erstatter mennesket i flere segmenter. Man ønsker smarte tjenester, men ikke nødvendigvis bli fortalt at man behøver en smart tjeneste. Primærmålgruppen er mennesker som jobber og bor på Aker Brygge. Likevel må man huske på at det er stor sannsynlighet for at mange av de besøkende, sekundærmålgruppen, er Oslo-borgere eller mennesker med nær tilknytning til Oslo. Sjansen for at disse tar i bruk Aker Brygge mer etter å ha lastet ned app’en, og dermed får bedre oversikt over bl.a. området, er stor. Noe som forhåpentligvis kan føre til at besøkende blir gjengangere. Med dette i bakhodet er kampanjen jordnær, og tilpasset to målgrupper.

Pop-up: tråden som knytter Aker Brygge sammen

Tanken bak pop-up’en er en trådrulle i forstørret format. Pop-up i seg selv er en lett måte å få oppmerksomhet på, men objekter som i utgangspunktet er små og dermed blir forstørret  er en metode som ofte blir brukt i både reklame, vindusutstillinger, event’er og samtidskunst nettopp fordi det er effektivt. Det er teksten på pop-up’en, med at det er tråden som knytter Aker Brygge sammen, som skal være elementet som fører til nysgjerrighet. Det er først når man får varen, i dette tilfelle er det tenkt kaffe, at man gjennom infografikk på pappkruset blir informert om tråden: som igjen er app’en. Mao vil pappkruset videre fungere som vandrende reklame så lenge kaffen er i kruset. Pop-up’en måler 2,5m i høyde og 3,5m i diameter.

Posted by:strosselagency